1. Á quân
    số bài thi 67
    Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
    Đã rút