1. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  Graphic Design Bài thi #69 cho Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  Bị từ chối
  0 Thích