kalidas365 Avatar

Các bài tham dự của kalidas365

Cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest

 1. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Image: quick&dirty - the best idea will win the contest
  Bị từ chối
  0 Thích