Freelancer: Rinarto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Improve 3D Building Exterior - Paint, Windows, Bal

I send it again, with better color combining.

Bài tham dự cuộc thi #103 cho Improve 3D Building Exterior - Paint, Windows, Balcony, Entrance, Garden
Bài tham dự #103

Bảng thông báo công khai

 • Rinarto
  Rinarto
  • cách đây 2 tháng

  Ok

  • cách đây 2 tháng
 • saeed43
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Change to something else.

  • cách đây 2 tháng
 • saeed43
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Make this Canopy White color

  • cách đây 2 tháng
 • saeed43
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Make this White color

  • cách đây 2 tháng