1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  Đã rút