1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Infographic creation: Influences on foreign exchange market (forex) trading
  Đã rút