1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Christmas cho cuộc thi Infographic highlighting the target persona and value proposition of IBM Cloud Site Reliability Engineer Professional
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Christmas cho cuộc thi Infographic highlighting the target persona and value proposition of IBM Cloud Site Reliability Engineer Professional
  Đã rút