Freelancer: aliahsanasif43
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Italian conversational video

Hi, Here is my entry. I talked about the national flower of Italy. I hope you like this. Thanks.

Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • sophist75
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Good effort. Thanks.

  • cách đây 4 tháng
  1. aliahsanasif43
   aliahsanasif43
   • cách đây 4 tháng

   Thank you.

   • cách đây 4 tháng