Freelancer: Serge755
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Workflow

Good day. Hope this is what you need. I did the implementation on js with canvas http://unlim.cf/workflow/1.html http://unlim.cf/workflow/2.html

Bài tham dự cuộc thi #2 cho JavaScript for "creative" Display of a "Workflow"
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • PrivateLine
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Hi Sergey. Nice work. You win the contest. Thanks. Andrew

  • cách đây 1 tháng
  1. Serge755
   Serge755
   • cách đây 1 tháng

   Thank you for interesting contest.

   • cách đây 1 tháng