Freelancer: Delta3D
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Jewelry

Here is the first try at making jewel pendant. Render shows front and back. If you wish to change or add anything let me know.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    11
                   cho                     Jewelry Rendering and File
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

 • nanogfx8
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  There need to be prongs to set the diamonds

  • cách đây 2 tháng