AhmedElyamany Avatar

Các bài tham dự của AhmedElyamany

Cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro

  1. Á quân
    số bài thi 4
    Bài tham dự #4 về Animation cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro
    Bị từ chối
    0 Thích