Bakerromeo Avatar

Các bài tham dự của Bakerromeo

Cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro

  1. Á quân
    số bài thi 7
    Bài tham dự #7 về Animation cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro
    Bị từ chối
    0 Thích