indulgeindesign Avatar

Các bài tham dự của indulgeindesign

Cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Animation cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Animation cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro
  Bị từ chối
  1 Thích