vinu91 Avatar

Các bài tham dự của vinu91

Cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro

  1. Á quân
    số bài thi 5
    Bài tham dự #5 về Animation cho cuộc thi Kinetic Typography Video Intro
    Bị từ chối
    0 Thích