Freelancer: piyushvankar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Winning Entry (hopefully)

Here's the link to the video ----- http://youtu.be/MDFjuvmsgQE


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Kinetic Typography Video Intro
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • piyushvankar
  piyushvankar
  • cách đây 7 năm

  Thanks! any feedback or suggestions?

  • cách đây 7 năm