Freelancer: shauryapuri
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Another Winning Entry(Hopefully)

Hi, find my video at: http://youtu.be/NIdpYFZuKOU :Kevin Baba ki Jai:


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    16
                   cho                     Kinetic Typography Video Intro
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

 • dabrakes
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  I can't see the video.. It says that it is private

  • cách đây 8 năm
  1. shauryapuri
   shauryapuri
   • cách đây 8 năm

   Please follow the link again... Its public now.... Sorry for the delay.

   Many Thanks,
   IVEO Team

   • cách đây 8 năm
 • shauryapuri
  shauryapuri
  • cách đây 8 năm

  Yeah... Now its Public. You can follow the same link above. Sorry for the delay.

  • cách đây 8 năm
 • shauryapuri
  shauryapuri
  • cách đây 8 năm

  Please wait..... I am sending you the link again

  • cách đây 8 năm