Freelancer: MrTeapot
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo monocromática

A logo pode ser utilizada apenas como a coroa ou como nome completo, na cor que desejar

Bài tham dự cuộc thi #6 cho LOGO Creation
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

  • reisingers
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    Please see colours in the attached file.

    • cách đây 1 tháng