kanza456 Avatar

Các bài tham dự của kanza456

Cho cuộc thi LOGO Update & Banner Graphic Layout"

 1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO Update & Banner Graphic Layout"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO Update & Banner Graphic Layout"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO Update & Banner Graphic Layout"
  Bị từ chối
  0 Thích