legol2s Avatar

Các bài tham dự của legol2s

Cho cuộc thi LOGO for beer bar/beer festival

 1. Á quân
  số bài thi 61
  Graphic Design Contest Entry #61 for LOGO for beer bar/beer festival
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Graphic Design Contest Entry #57 for LOGO for beer bar/beer festival
  2 Thích