manishkv1 Avatar

Các bài tham dự của manishkv1

Cho cuộc thi LOGO for beer bar/beer festival

 1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for beer bar/beer festival
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for beer bar/beer festival
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for beer bar/beer festival
  Bị từ chối
  0 Thích