1. Á quân
  số bài thi 520
  Bài tham dự #520 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for classy men's brand focusing on upper class male products all high quality
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 503
  Bài tham dự #503 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for classy men's brand focusing on upper class male products all high quality
  Bị từ chối
  0 Thích