1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO representing 'waking up', 'awareness', 'knowledge' for humanitarian adventure
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO representing 'waking up', 'awareness', 'knowledge' for humanitarian adventure
  0 Thích