h4hardip Avatar

Các bài tham dự của h4hardip

Cho cuộc thi LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Graphic Design Bài thi #35 cho LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Graphic Design Bài thi #21 cho LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Graphic Design Bài thi #20 cho LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com
  Bị từ chối
  0 Thích