h4hardip Avatar

Các bài tham dự của h4hardip

Cho cuộc thi LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO to be REdesigned for Most Exclusive Spots .com
  Bị từ chối
  0 Thích