Freelancer: kawsarchy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

sample

Hope you like it, sir. If you have any suggestion feel free send me a message. I will give you unlimited revision for free. Thank you Have a good day.

Bài tham dự cuộc thi #50 cho Landing Page Photo
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

 • kawsarchy
  kawsarchy
  • cách đây 1 tháng

  If you give me 2nd position then I will give you all of the file.

  • cách đây 1 tháng
 • kawsarchy
  kawsarchy
  • cách đây 2 tháng

  how many image you need?

  • cách đây 2 tháng
 • dfabrikant
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  this is very good. Do you have anything similar?

  • cách đây 2 tháng