Freelancer: barikdarapu4
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Landing Page Photo

dear sir, I hope you like it. If you went any change or more effect, please contact me so we can chat more...

Bài tham dự cuộc thi #153 cho Landing Page Photo
Bài tham dự #153

Bảng thông báo công khai

 • barikdarapu4
  barikdarapu4
  • cách đây 2 tháng

  Dear Sir, also check #191

  • cách đây 2 tháng
 • barikdarapu4
  barikdarapu4
  • cách đây 2 tháng

  Sir, I have submitted 4 design. Did you check it?

  • cách đây 2 tháng
 • barikdarapu4
  barikdarapu4
  • cách đây 2 tháng

  Thanks for your feedback.

  • cách đây 2 tháng