binaliasy Avatar

Các bài tham dự của binaliasy

Cho cuộc thi Landing pages content creation for a website

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Landing pages content creation for a website
  Graphic Design Bài thi #42 cho Landing pages content creation for a website
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Landing pages content creation for a website
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Landing pages content creation for a website
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Landing pages content creation for a website
  Đã rút