Freelancer: fcboss
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

improved web adress

I improved the web address as you asked. please give me more feedbeck


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    6
                   cho                     Letter Front Page
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

 • fcboss
  fcboss
  • cách đây 7 năm

  Didn't you like this one?? you only rated it with one star... :( any suggestions?

  • cách đây 7 năm