1. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #105 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích