1. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #102 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #98 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #97 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Đã rút