1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #12 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #4 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #13 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích