1. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích