1. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích