1. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #71 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #71 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích