Freelancer: MehrullahBaloch
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Professional photo editing

I am a professional photo editor. I am really good at adobe photo shop, adobe lightroom.

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • giorgiognoli
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  please follow the examples i provided

  • cách đây 3 tháng
 • MehrullahBaloch
  MehrullahBaloch
  • cách đây 3 tháng

  Feed backs are appreciated

  • cách đây 3 tháng