greenslk Avatar

Các bài tham dự của greenslk

Cho cuộc thi Logo Creation

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #55 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #55 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #55 cho Logo Creation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #44 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #44 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #44 cho Logo Creation
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #124 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #124 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #124 cho Logo Creation
  Graphic Design Bài thi #124 cho Logo Creation
  Bị từ chối
  0 Thích