Freelancer: muktohasan1995
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design

This is my proposal for your project. Base on your description, i have created this logo. Hope you will like this. AI, PSD, PNG, EPS, JPEG files will be given. If you need any kind of change just let me know. Thanks and Regards!

Bài tham dự cuộc thi #51 cho Logo Design
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

 • Saidurbinbasher
  Saidurbinbasher
  • cách đây 2 tháng

  100% copy work.

  • cách đây 2 tháng
 • Saidurbinbasher
  Saidurbinbasher
  • cách đây 2 tháng

  https://www.google.com/search?q=jc+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ0tee6_jiAhUkmI8KHV1xBIsQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=OBijGtlMpNrnlM:

  • cách đây 2 tháng
 • masud6045
  masud6045
  • cách đây 3 tháng

  https://www.google.com/search?q=jc+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ0tee6_jiAhUkmI8KHV1xBIsQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=OBijGtlMpNrnlM:

  • cách đây 3 tháng