Freelancer: mdshahinbabu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO DESIGN

Hello Here is my logo design. I hope you like this. If you like this design or need any change please leave comment & feedback. thanks

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Logo Design
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • mdshahinbabu
  mdshahinbabu
  • cách đây 1 tháng

  What?

  • cách đây 1 tháng
 • Ahhmmar
  Ahhmmar
  • cách đây 1 tháng

  hahahaha both id's belong to one men fake comments

  • cách đây 1 tháng
 • ruhul4ict1
  ruhul4ict1
  • cách đây 1 tháng

  very nice

  • cách đây 1 tháng
 • mdshahinbabu
  mdshahinbabu
  • cách đây 1 tháng

  Are you need any kind of change?

  • cách đây 1 tháng