Bảng thông báo công khai

 • connortierney
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Words should be centered in the box.

  • cách đây 2 tháng
 • connortierney
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  No slogan.

  • cách đây 2 tháng
 • connortierney
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Clover should be the apostrophe between 'r' and 's'.

  • cách đây 2 tháng