ivanleo82 Avatar

Các bài tham dự của ivanleo82

Cho cuộc thi Logo Design

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 207
  Bài tham dự #207 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 202
  Bài tham dự #202 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 201
  Bài tham dự #201 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 197
  Bài tham dự #197 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 196
  Bài tham dự #196 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 188
  Bài tham dự #188 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 191
  Bài tham dự #191 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Đã rút