Freelancer: arindammaz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design HF Sauce Co

Logo design as per your requirement (The fire ring vector image i)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    168
                   cho                     Logo Design
Bài tham dự #168

Bảng thông báo công khai

 • koadog71
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Is each component of this design an independent vector?

  • cách đây 4 tháng
  1. arindammaz
   arindammaz
   • cách đây 4 tháng

   Yes it is

   • cách đây 4 tháng