Freelancer: ardiankiswanto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

HOT FLAMING LOGO

This is alternate design to my previous one. Please consider it as your logo.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    176
                   cho                     Logo Design
Bài tham dự #176

Bảng thông báo công khai

 • ardiankiswanto
  ardiankiswanto
  • cách đây 2 tháng

  do you have any feedback about the design alterantive? thank you for your time.

  • cách đây 2 tháng