Troymj Avatar

Các bài tham dự của Troymj

Cho cuộc thi Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích