lekhakmukesh Avatar

Các bài tham dự của lekhakmukesh

Cho cuộc thi Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Logo Design cho cuộc thi Logo Design
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Logo Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Logo Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Logo Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích