utrejak Avatar

Các bài tham dự của utrejak

Cho cuộc thi Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích