Freelancer: hassanrasheed28
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I hope you like this

If you need any changes please inbox me thanks

Bài tham dự cuộc thi #353 cho Logo Design diyshop.co.za
Bài tham dự #353

Bảng thông báo công khai

 • FSFysal
  FSFysal
  • cách đây 2 tháng

  my concept copy #323

  • cách đây 2 tháng
  1. hassanrasheed28
   hassanrasheed28
   • cách đây 2 tháng

   first you copy my design ok

   • cách đây 2 tháng
  2. hassanrasheed28
   hassanrasheed28
   • cách đây 2 tháng

   and its v different . open your eyes n see

   • cách đây 2 tháng