Bảng thông báo công khai

 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  1. Color logo on white background

  • cách đây 2 tháng
  1. abkuddus63
   abkuddus63
   • cách đây 2 tháng

   sure

   • cách đây 2 tháng
 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  2. Color logo on Black background

  • cách đây 2 tháng
  1. abkuddus63
   abkuddus63
   • cách đây 2 tháng

   sure i will send.

   • cách đây 2 tháng
 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Then I will go ahead with the awarding.

  • cách đây 2 tháng
  1. abkuddus63
   abkuddus63
   • cách đây 2 tháng

   sure sir.

   • cách đây 2 tháng
  2. abkuddus63
   abkuddus63
   • cách đây 2 tháng

   check correction entry #376

   • cách đây 2 tháng
 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I need 3 types

  • cách đây 2 tháng
  1. abkuddus63
   abkuddus63
   • cách đây 2 tháng

   i will send you your all requirement. obviously sir

   • cách đây 2 tháng
 • abkuddus63
  abkuddus63
  • cách đây 2 tháng

  OBVIOUSLY

  • cách đây 2 tháng
 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Will all the above be possible .

  • cách đây 2 tháng
 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  3 Mono color logo on Black and white background

  • cách đây 2 tháng
 • FSFysal
  FSFysal
  • cách đây 2 tháng

  my concept copy please Report

  • cách đây 2 tháng
  1. supasleak
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 2 tháng

   like the idea

   • cách đây 2 tháng
  2. supasleak
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 2 tháng

   will it be available in .svg format also I need 3 types...

   • cách đây 2 tháng
 • supasleak
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  how would it look with the .co.za slightly bigger

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...