taganherbord Avatar

Các bài tham dự của taganherbord

Cho cuộc thi Logo Design for Aaltech Printing

 1. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aaltech Printing
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aaltech Printing
  Bị từ chối
  0 Thích