1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 989
  Bài tham dự #989 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 988
  Bài tham dự #988 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 758
  Bài tham dự #758 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 802
  Bài tham dự #802 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 986
  Bài tham dự #986 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 985
  Bài tham dự #985 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 800
  Bài tham dự #800 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 763
  Bài tham dự #763 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút