1. Á quân
  số bài thi 909
  Bài tham dự #909 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 907
  Bài tham dự #907 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 906
  Bài tham dự #906 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút