1. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Assistant Private Company, Private Concierge.
  Bị từ chối
  0 Thích